Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

pic

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Oslo Nord Taekwondokubbblir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige over tid, skal fremskaffe politiattest. Med ”over tid” menes ikke foreldre som har en vakt eller 2 på cuper eller andre arrangement. I praksis gjelder dette spesielt for trenere og lagledere. Styret i ÅIF har bestemt at det minimum skal gjelde en trener og en lagleder for hvert lag evt. årgang, men er det flere trenere eller lagledere på årgangen skal selvfølgelig alle disse.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

Søknaden om politiattest fylles ut av den søknaden gjelder for, sendes eller leveres Paal Eilertsen (nestleder i Oslo Nord Taekwondoklubb), og undertegnes av begge. Paal sender søknadene til politiet.
Skjema kan lastes ned her: Politiattest
Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til nestleder Paal Eilertsen, som er utnevnt av Oslo Nord Taekwondoklubb. Attesten arkiveres
.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Attesten vises eller sendes til Oslo Nord Taekwondoklubb ved Paal Eilertsen

 

footer